Giften en schenkingen

Om de kwaliteit van ons openluchtmuseum te waarborgen en om nieuwe activiteiten te kunnen blijven ontwikkelen is het van groot belang dat je ons steunt. Je kunt ons helpen hetTwents cultureel erfgoed levend te houden, ook voor toekomstige generaties. Je kunt dit doen door een gift, een eenmalige of periodieke schenking (met bijbehorende fiscale voordelen) of vriend worden van het museum.

Je bijdrage is bijzonder welkom omdat ons museum geen subsidie ontvangt. We moeten de jaarlijkse exploitatie elk jaar weer opnieuw rond zien te krijgen met de entreeopbrengsten en de giften.


Vrienden van het Openluchtmuseum Ootmarsum
Zonder vrienden kunnen we niet. Draag jij het museum een warm hart toe, wordt dan VRIEND!
Als Vriend lever je een belangrijke bijdrage aan de instandhouding en ontwikkeling van het museum.

Je bent al Vriend voor minimaal € 25 per jaar. Je ontvangt een vriendenpas. Hiermee kun je samen met een introducee het museum gratis bezoeken.


Om ons te ondersteunen hebben we nog meer mogelijkheden, waaronder Heeren en Boeren Patronaat (eenmalige schenking) en
Heeren en Boeren periodiek schenken.

ANBI
De Stichting Openluchtmuseum Ootmarsum is geregistreerd bij de KvK en de belastingdienst en heeft een officiële status als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat je financiële bijdrage als sponsor, schenker of contribuant aan het museum, niet belast is zodat wij geen schenkbelasting hoeven te betalen en jij als particulier het bedrag als gift op je belastbaar inkomen in mindering kunt brengen met een factor 1.25 en als onderneming met een factor van 1.5.

Klik HIER voor de informatie die wij verplicht aan deze status in deze website moeten vermelden.

 

Periodieke schenking
Als je het museum voor een aantal jaren achtereen wilt steunen, kun je de schenkingen in een notariële akte vast laten leggen. Tegenwoordig volstaat ook een schriftelijke overeenkomst (zonder tussenkomst van een notaris). Het bedrag wordt dan voor een periode van tenminste vijf jaar vastgelegd. Het belastingvoordeel is groter bij een periodieke schenking omdat het volledige bedrag aftrekbaar is. Neem voor meer informatie hierover contact op met ons.


"Heeren en Boeren" Patronaat
€ 1000,- per jaar, voor twee personen

  • Niet meer in de rij en onbeperkt toegang
  • Gratis gebruik van audiotour
  • Indien gewenst, vermelding in het jaarverslag

Heb je het gevoel dat dit het begin is van een langdurige relatie? Dan is het misschien zinvol om door ons kosteloos een notariële lijfrente akte op te laten maken voor een periode van vijf jaar. Dat noemen wij ook wel: De "Heeren en Boeren Lijfrente"

Zelfde privileges als bij het patronaat
€ 1000,- voor twee personen, gedurende een periode van vijf jaar

  • De gift is jaarlijks als gevolg van de Geef wet voor 125% aftrekbaar van het inkomen, derhalve voor een bedrag van € 1.250
  • Er geldt geen aftrekdrempel en aftrekplafond bij een periodieke gift
  • Aftrekbaar is € 1.250. Dit kan een belastingbesparing opleveren van 52% namelijk van € 1.250 naar € 650
  • Je gift van € 1000 kost je dan netto € 350 per jaar

Heeft u hiervoor interesse kunt u dit via e-mail info@openluchtmuseumootmarsum.nl. Wij nemen dan contact op via e-mail om alles in orde te maken.

In bovenstaand voorbeeld hebben we een berekening gemaakt waarbij het inkomen in box I belast wordt tegen een belastingtarief van 52% (de hoogste tariefschijf). Het daadwerkelijke belastingvoordeel hangt onder meer af van het inkomen, persoonlijke omstandigheden en de belastingtarieven in het betreffende belastingjaar. De belastingtarieven en de aftrekmogelijkheden kunnen (jaarlijks) wijzigen.

Als we Jouw vriendschapsbijdrage hebben ontvangen vanaf dan is je Vriendschap geldig.

 

Schenken van voorwerpen
Het Openluchtmuseum Ootmarsum heeft een uitgebreide collectie voorwerpen opgebouwd. Daarom zijn wij selectief bij het verwerven van nieuwe objecten. Dit geldt ook voor het verwerven van gebouwen. Ben je in bezit van voorwerpen of objecten die je het museum wilt schenken, neem dan contact met ons op. Bij voorkeur per email, met zoveel mogelijk informatie en een foto.