Organisatie

Stichting Openluchtmuseum Ootmarsum
De stichting is statutair gevestigd in Ootmarsum. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41032328.

Voor de korte beschrijving van het museum klikt u HIER en voor de ontstaansgeschiedenis van het museum in vogelvlucht klik HIER

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers

Bestuur
Hennie Olde Loohuis - voorzitter en penningmeester, René Rorink - vicevoorzitter, Rob Meijer - secretaris, Peter Baanstra, Hans Oude Breuil, Lizette Velthuis - bestuursleden.

Medewerkers
Rozik Vittor  - Raymond Teikotte  - Wilma Raatgerink - Melanie Swennenhuis.

Vrijwilligers
Het totale bestand aan vrijwilligers bestaat uit ca. 120 personen die deel uitmaken van een of meerdere van de volgende groepen:

  • Kassamedewerkers
  • Educatie en Kinderactiviteiten
  • Bouwgroep
  • Collectiebeheer (inventaris en onderhoud)
  • Gidsen Openluchtmuseum Ootmarsum
  • Gidsen Drostenhuis
  • Ambachten

Regelmatig wordt voor de vrijwilligers een informatiebulletin “Het Klöpke” uitgebracht. 

Toon Heupinkfonds
Uit dit fonds worden o.a. scholingsactiviteiten voor de vrijwilligers gefinancierd.
Voorzitter: Peter Baanstra
Bestuursleden: Ineke Overbosch, Ria Luft en Hans Overvelde

Vrijwilligerswerk

Het Openluchtmuseum en het Drostenhuis draaien voor een groot gedeelte op de inzet van vrijwilligers. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die ons willen helpen. Is dit wat voor jou? Neem dan contact met ons op!

Ook hebben we behoefte aan ambachtslieden die op ons terrein demonstraties van hun ambacht willen geven. Dagen en tijden in overleg. 

Voor onze vrijwilligers organiseren we jaarlijks een uitstapje of een barbecue. 

Jaarlijks vindt er een nieuwjaarsbijeenkomst plaats met alle vrijwilligers. Tijdens de bijeenkomst in 2020 is bijgaand overzicht over 2019 gepresenteerd.

Klopke Jaaroverzicht 2019 - klik op de foto om het Klöpke te bekijken.