Schooluitjes

Openluchtmuseum ook voor kinderen

Het Openluchtmuseum Ootmarsum heeft  verschillende educatieve programma's, waaronder Educatie op Locatie en het project Truike & Graedske en is daardoor uitermate geschikt om ook door kinderen te worden bezocht.

Educatie op Locatie 

Educatie op Locatie is de naam van een museaal en educatief project. Het project is opgezet door de Stichting Musea in Dinkelland. Het project is bedoeld voor de basisschoolgroepen 1 t/m 8 uit de gemeente Dinkelland.  Het doel is leerlingen kennis te laten maken met het museum en lokaal erfgoed. 

Voorafgaand aan het museumbezoek vindt er een inleidende les plaats op school. De inleidende les bereid de leerlingen voor op het museumbezoek. Dit museumbezoek is actief; kinderen verwerven kennis op een zelf ontdekkende, actieve manier. De kinderen doen veel indrukken op tijdens dit museumbezoek en gaan de verworven indrukken en kennis verwerken in een afrondende les op de basisschool.

Onderstaand een weergave van de indeling:
Groep 3: Openluchtmuseum Ootmarsum
Groep 4: Natura Docet
Groep 5: Borgelinkmolen
Groep 6: Huize Keizer
Groep 7: Landgoed Singraven
Groep 8: Sterrenwacht Cosmos
 
De ontwikkelde lesprogramma’s zijn gebaseerd op de kerndoelen van het basisonderwijs, en zijn grotendeels lesstof vervangend. De uiteindelijke producten zijn  een docentenhandleiding voor ieder groep, instructies voor begeleidende ouders, een handleiding voor museummedewerkers. Zo zijn er voor iedere school alle benodigdheden en op ieder museum de noodzakelijke materialen voor het museumbezoek.

Truike en Graedske

Voor de groepen 5 en 6 is er een project ontwikkeld, genaamd 'Truike en Graedske, Jong in 1910'.  Tijdens het museumbezoek wordt er een rondleiding gegeven, en daarna worden er verschillende activiteiten in groepjes uitgevoerd. Koffiebonen malen, eieren zoeken, aardappels sorteren en wegen, hammen ophangen, wassen op een wasbord, etc. 

Heeft u interesse om met uw groep deel te nemen, neem dan contact op met het museum.

Educatie op maat

Wilt u graag het museum bezoeken met uw schoolgroep, dan kunnen we een programma op maat bieden. U kunt een rondleiding reserveren, er kunnen activiteiten uit de bovenstaande projecten worden georganiseerd, en ook een zoekblad is mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden. Stuur een bericht naar: info@openluchtmuseumootmarsum.nl